Kontrollera före färd:

 • Att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna kan variera mellan vagntyper, men gemensamt är att dragkulan måste vara helt inne och kopplingen ska låsa fast om kulan.
 • Att du har rätt kultryck, vilket bör vara mellan 50 och 80 kg. Ett negativt kultryck gör ekipaget trafikfarligt.
 • Att katastrofvajern är rätt fästad i bilen (vajern får ej sitta enbart runt kulan, då den ska fungera även om kulan brister!). Finns ej på obromsade släpvagnar.
 • Att elkontakten är ansluten och att alla lampor och funktioner fungerar.
 • Att vagnens handbroms är helt lossad. Gäller ej obromsade släpvagnar.
 • Att lasten är säkrad.
 • Att stödhjulet är uppvevat (om släpvagnen är utrustad med detta).
 • Att backspeglarna är rätt inställda.

Hastighetsregler

 • 30 km/h. 30 km/h är maxhastigheten för långsamtgående fordon, så kallat efterfordon, t ex båtupptagningsvagnar. Dessa är ej registrerade fordon utan broms och fjädring och ska alltid vara utrustade med LGF-skylt. Vid körning på allmän väg krävs alltid blinkers, och efter mörkrets inbrott krävs dessutom belysning.
 • 40 km/h. 40 km/h är maxhastigheten för obromsade släpvagnar som inte uppfyller villkoren enligt nedan.
 • 80 km/h. 80 km/h är maxhastigheten för obromsade släpvagnar som uppfyller villkoren enligt nedan samt för bromsade släpvagnar.
 • Obromsad släpvagn. Registrerad och fjädrad men obromsad släpvagn med en totalvikt som inte överstiger dragbilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg, får framföras i 80 km/tim.

Hur tung släpvagn får bilen dra?

Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl last och kopplingsbelastning) får aldrig överskridas. 

Obromsad släpvagn

En obromsad släpvagn är en registrerad släpvagn med fjädring men utan bromssystem. Bilar utan EEG-godkännande, det vill säga bilar tillverkade till och med 1996, får dra en obromsad släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.

Bilar med EEG godkännande, det vill säga bilar tillverkade från 1996, får dra en obromsad släpvagn på högst den släpvagnsvikt som anges i bilens registreringsbevis på sid 2 vid T51B. Här anges sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg. ( I detta fall anges släpvagnsvikt, vilket är släpvagnens tjänstevikt + den verkliga lasten.)

Körkortsregler

B-behörighet är tillräckligt i två fall:

 • För släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg.
 • För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg på två villkor:
 • Släpets totalvikt får inte överstiga dragbilens tjänstevikt.
 • Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3500 kg.

BE-behörighet krävs om:

 • Släpvagnens totalvikt är större än bilens tjänstevikt.
 • Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg.

B-körkort, utökad behörighet B: Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 4 250 kg

Säkerhet vid lastning

Last på öppet flak

All last måste säkras och förstängas så att den inte kan förskjutas och ge sämre köregenskaper, flyga av och skada sak, egendom eller person, damma eller förorena. Lättare gods (trädgårdsavfall, tomkartonger och liknande) säkras lättast med lastnät, presenning eller ett par linor.

En nätgrind eller lövhäck underlättar säkringen av lasten, men kom ihåg att lasten också måste täckas ovanifrån.

Tyngre gods måste säkras så att det inte kan förflytta sig vare sig i sidled, framåt, bakåt eller uppåt.

Last som inte täcker hela flaket måste spärras med träklossar, lastpallar eller liknande och därefter surras. Lasten surras lämpligen med spännband som finns för olika vikter. Spännbanden fästs lämpligen i fästöglor eller bindkrokar som ska finnas på alla släpvagnar.

Når inte lasten upp till sidolämmarnas övre kant och bindkrokarna sitter utanför, måste mellanlägg placeras så att spännbanden eller repen håller lasten mot flaket. Tung last måste alltid surras med spännband eller liknande även om presenning, huv eller annan täckning av last används.

Observera att släpvagnen bör vara kopplad på bilens dragkrok vid lastning, då man annars riskerar för stor belastning på stödhjulet.

Kultryck

Kultrycket är den vikt med vilken släpvagnens kulhandske trycker på dragbilens dragkula. Kultrycket får inte överstiga 100 kg eller den vikt som anges på kulhandsken.

Kultrycket får inte vara negativt, d v s släpvagnens kulkoppling får ej dra dragbilens dragkula uppåt. Negativt kultryck försämrar styrförmågan genom att i besvärliga situationer “lyfta” bakhjulen.

För högt kultryck försämrar bilens styrförmåga genom att “lyfta” framhjulen.

Det kultryck vid vilket släpvagnen följer bäst efter bilen varierar mellan olika bilmodeller. Genomsnittsvärdet ligger dock erfarenhetsmässigt mellan 50 och 80 kg.

Placering av lasten

Fördela lasten så jämnt som möjligt på släpvagnen. Tungt styckegods placeras lämpligast mitt över eller strax framför axeln. Tung last fram ger för högt kultryck och tung last bak ger negativt kultryck. Två viktcentra långt från varandra, d v s ett tungt föremål långt fram och ett tungt föremål långt bak, ger vagnen en benägenhet att “slingra sig”.

Överlast

Överlast ger kraftigt försämrad säkerhet genom att vagnen och bilens väghållning och styrbarhet försämras. Dessutom ökar risken för förslitning och haveri. Tänk dig för när du lastar sand, grus eller annat tungt material så att det inte blir överlast. Garantin gäller inte om vagnen överlastats.

Utstickande last

Last som sticker ut mer än 1 meter ska markeras med flagga och i mörker med röda reflexer och lykta som visar rött ljus bakåt. För mer information om säkerhet och lastning, se Fogelstas släpvagnshandbok som finns hos ditt närmsta varuhus.