Integritetspolicy för Kakellux AB

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Kakellux. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Kakellux AB
559425-4582
Limvägen 1, 232 37 Arlöv

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på webbsidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundservice. Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret via Payson alternativt fyller du i den själv på vår hemsida.

 Vad behöver vi dina personuppgifter till?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi hanterar personuppgifter för att kunna säkerställa att tävlingsreglerna inte missbrukas och för att kunna kontakta vinnaren/vinnarna.

Vidare hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter för att kunna ge dig som kund bästa möjliga service.

Skyldigheter att tillgodose enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna följa gällande lagar angående t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att stävja missbruk och bedrägerier.

Vilka kan ta del av dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personliga uppgifter med företag som kräver det för att kunna fullfölja sina åtagande gentemot dig som kund. De kan vara ex. transportföretag, revisionsärenden eller olika myndigheter. Vi samarbetar endast med företag som uppfyller lagens riktmärken vad det beträffar fullgott skydd av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för att kunna ge dig som kund bästa möjliga service eller så länge som det krävs enligt lagen. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det enligt gängse lagar och förordningar.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det enligt lag. Kommunikation med vår kundtjänst som vi inte måste spara enligt lag raderas fortlöpande.

Uppgifter i marknadsföringssyften sparas till dess du begär att de ska raderas. Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri) till berörda myndigheter.

Dina rättigheter

Vi svarar allt på frågor eller begäran om radering av dina kunduppgifter snarast möjligt dock senast inom tre veckor. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av din hos oss lagrade personuppgifterna.

Rättelse

Du kan alltid begära att felaktig eller ofullständiga data korrigeras.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlat

  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen
  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre
  • Vi har ej behandlat personuppgifterna inom lagens råmärken
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser

Begränsningar av hanteringen av dina uppgifter

  • Du har rätt att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:
  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna stämmer
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett icke tillfredsställande eller lagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas
  • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de samlades in av från början
  • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en ev. utredning vems berättigade intresse som gäller.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi hanterar med hänvisning till gällande bestämmelser. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att följa gängse lagar och förordningar.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring genom att kontakta vår kundservice. Om du har begärt att avstå från direktmarknadsföring slutar vi att hantera dina personuppgifter för det syftet.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi hanterar i samband med kontakt, köp eller andra ärenden mellan dig och Kakellux AB. Du har rätt att få en kopia i ett tydligt och maskinellt läsbart dokument.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss direkt eller lämna in ett klagomål till berörda myndigheter.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies.

Som besökare på vår webbplats samtycker du till att vi använder kakor genom att din webbläsare är inställd på att tillåta att cookies tas emot. Via inställningar i din webbläsare kan du själv välja om du vill tillåta cookies. Du kan också radera redan tidigare placerade cookies från din webbläsare. Det ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder men det är generellt ett val du kan göra genom att gå in i inställningar eller verktyg via menyn i webbfönstret. Tillfälliga cookies är dock nödvändiga för att kunna navigera på webbplatsen. Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på våra sajter slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas. Detta kommer också att inaktivera alla cookies som används av din webbläsare, inklusive de från andra webbplatser, vilket kan göra att vissa inställningar eller information ändras eller förloras. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du själv kan styra över användandet av cookies.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring och underlätta för dig som kund: MailChimp, Payson och Google.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

Denna webbplats använder Googles tjänster för retargeting. Google använder cookies som baserat på användarhistorik möjliggör annonser på partnerwebbsidor, appar och i e-mail till personer som är intresserade av våra produkter.

Denna webbplats använder även Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via info@kakellux.se